Pienvarastoa valittaessa huomioi nämä tärkeät seikat.

 • Varasto sijaitsee maatason yläpuolella.
  Maanalaisissa tiloissa on usein ilmastointi-sekä-kosteusongelmia, lisäksi tuholaiset hakeutuvat helpommin tällaisiin tiloihin.
 • Varastojen läpi ei kulje sadevesi – tai muita viemäriputkia. Huomioi että varasto on hengittävä umpivarasto jossa on tukeva katto.
  Nämä putket ovat turvallisuusriski – tukkiutuessaan tai tulviessaan aiheuttavat asiakkaiden tavaroiden kastumisen tai likaantumisen. Vaarana on myös hajuhaitat. Verkkovarastossa tavarasi näkyvät kaikille ja pölyyntyvät herkemmin. Lisäksi pommisuojiin yms. tiloihin rakennetut verkkovarastot ovat matalia ja niissä kulkee paljon putkia ja ovat ilmanvaihdollisesti huonoja.
 • Varasto on hyvin ilmastoitu sekä tasalämpöinen.
  Riittävä ilmanvaihto estää haju- ja homehaitat, riittävä lämpö pitää tavarat kuivana. Viilennys kesällä tekee asioinnista miellyttävää.
 • Varastot sijaitsevat samassa tasossa sisäänkäynnin kanssa
  Hissien tai portaikkojen käyttäminen tuo epävarmuutta, lisää vaivaa ja ajankulua tavaroita siirrettäessä. Lisäksi kolhiintumisriski kasvaa.
 • Varasto on kohtuuhintainen
  Tavaroiden varastoinnista ei kannata maksaa liikaa, mutta halvin vaihtoehto ei läheskään aina ole paras mahdollinen.
 • Varastossa on sadekatoksella varustettu lastauslaituri kuorma-autoja varten.
  Isot muuttoautot saavat purettua kuormansa nopeasti, turvallisesti sekä kustannustehokkaasti. Lisäksi edellämainitut ajoneuvot eivät tuki sisäänkäyntiä asioidessaan Varastohotellilla.
 • Varastoon pääsee sisälle henkilö-ja-pakettiautolla sekä aulassa on riittävän väljät tilat.
  Tämä helpottaa varastossa asiointia ja lisää käyttömukavuutta.
 • Varastossa on hyvät kameravalvonta, kulunvalvonta sekä hälytinjärjestelmät. Lisäksi yrityksellä tulee olla sopimus vartiointiliikkeen kanssa.
  Näillä järjestelyillä parhaiten ennaltaehkäistään uhat irtaimistolle sekä asiakkaille. Lisäksi tapahtumat voidaan selvittää tarvittaessa jälkikäteen.
 • Varastossa on järjestetty tuholaistorjunta.
  Varastossa tulee olla jatkuva monitorointi tuhoeläinten varalle ja jos näitä ilmestyy asiaan pitää välittömästi pystyä reagoimaan.
 • Varmista että olet hyvässä seurassa, yritys tarkastaa asiakkaan luottotiedot ennen sopimuksen tekoa.
  Yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta on välttämätöntä että asiakaskunta koostuu asiakkaista jotka pystyvät hoitamaan omat asiansa.
 • Henkilökohtaista palvelua – et joudu asioimaan netissä tai ulkoistetun puhelinpalvelun kanssa vaan sinua palvelee paikallinen, ammattitaitoinen sekä kokenut henkilöstö.
  Tuttu henkilöstö vastaa asiakassuhteesta kokonaisvaltaisesti alusta alkaen etkä joudu olemaan tekemisissä vaihtuvien, muualla asuvien tai ulkoistettujen asiakaspalvelijoiden kanssa.
 • Suosi paikallista ja puhtaasti kotimaista palvelua.
  Henkilökuntamme on paikallista ja tuntee paikalliset olosuhteet, sekä palvelevat sinua omalla nimellään sekä kasvoillaan.Et joudu asioimaan alati vaihtuvan kasvottoman henkilökunnan kanssa jotka eivät tunne asiaasi.

 

Jäikö jokin vielä mietityttämään?